Ендокринология

Ендокринология и болести на обмяната е клинична специалност, обхващаща всички жлези с вътрешна секреция, дифузната ендокринна системата и връзката помежду им, взаимодействието с централната нервна система, с другите органи и системи в организма, както и с обмяната на веществата. От ключово значение е умението да се постави основана на доказателства диагноза и да се назначи съвременно лечение за предотвратяване на хронифицирането им.

Промяната във функцията на жлезите с вътрешна секреция, както и тяхното физикално изменение, води до промяна в целия организъм.

Синдром на поликистозни яйчници; Вродена надбъбречна хиперплазия; Безвкусен диабет; Физиология и патофизиология на костния метаболизъм; Хормонална регулация на имунния отговор; Имунно-ендокринни взаимоотношения; Диабет – инсулино и неинсулинозависим; Синдром на Кушинг; Дисфункция на щитовидната и други жлези; Остеопороза; Нарушения в липидната обмяна и др.

Ендокринология

За повече информация относно болницата, екипите и апаратурата, можете да се обадите на телефон: + 359895770869.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This