Неврология

Неврологията е клон в медицината, която изучава проблемите на централната, периферната и вегетативната нервна система. Начинът на живот, стресът, употребата на забранени вещества, както и нездравословна храна, рефлектират директно върху функцията на нервната система, както и на органите, свързани с нея.

Ще изброим някои видове неврологични заболявания:

Болест на Алцхаймер – форма на деменция, диагностицира се при хора над 65 год. Най-честият симптом е невъзможноста да се запази информация за ситуации, случили се в скорошен минал момент. Т.е. засяга се краткотрайната памет на пациента. Със задълбочаването на болестта се наблюдват нарушения и в дълготрайната памет, отслабване на функциите на органи и системи.

Болест на Паркинсон – свързана е с нарушеното производство на допамин в мозъка, което води до изявени симптоми в моториката на организма, тремор на ръцете, депресия.

Енцефаломиелит – възпаление на главния и гръбначния мозък в следствия на вирусни, бактериални инфекции или пазразити, попаднали в организма. Свързва се с клинични прояви на парези, парализи и ориентация.

Болест на Хънтинхтън – засяга координацията на движенията, намалява умствената дейност. В тежките си форми предизвиква атрофия в дяловете на главния мозък. Загубва се волевият контрол над мускулните системи.

Синдром на Гилен-Баре; Спинална стеноза; Множествена склероза; Синдром на Турет и много други.

Неврология – диагностичен и лечебен метод – транскраниален магнитен стимулатор. Чрез стимулация на определени точки на главата на пациента достигат импулси до мозъка и се повлиява функционалността на клетките му. Тук може да добавим и неврохирургията, която оказва огромна помощ в лечението на заболяванията от този клон на медицината.

Неврология

За повече информация относно болницата, екипите и апаратурата, можете да се обадите на телефон: + 359895770869.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This