Обща онкология

Диагностика и лечение на тумори с разработени технологии за ранно откриване на различните видове рак. Апаратурата, с която се работи, е последна дума на техниката, изцяло съобразена с целта да се щади общото здраве.

ПЕТ скенер – PET/CT позитронно-емисионна томография) – Това е един от най-ефективните методи за образна диагностика днес, представлява съчетание на компютърна томография със сцинтиграфия и позволява ранно откриване на тумори по цялото тяло.

Интраоперативен MP 3 Tesla – с помощта на този уред се получават образи на оперативната зона по време на черепни операции. Чрез тази апаратура се открива къде трябва да се направи инвазивна интервенция. Процедурата значително намалява риска от това пациентът да бъде подложен на повторна операция.

Радиохирургия с Кибер нож – Cyber knife – представлява насочено високоенергийно лъчелечение на тумори и лезии в целия организъм, включително и в трудно достъпни области от тялото, с изключителна прецизност. Системата за облъчване е положена върху гъвкаво рамо, което осигурява достъп на 360 градуса до места в тялото, което досега беше непостижимо.

Трябва да се знае, че не всеки пациент е подходящ за този тип интервенция, а прецизното и навременно диагностициране е от особена важност.

TrueBeam – позволява борба с коварната болест   в следните области:

• бели дробове • простата • глава и шия • стомашно-чревен тракт • панкреас • жлъчка и жлъчни пътища • черен дроб • бъбреци и пикочен мехур • тестиси • щитовидна жлеза и още много други.

Работата с пациентите е много дълъг и отговорен процес, който засяга периода от самата операция през проследяването до пълното възстановяване.

Борба с рака на гърдата

Това заболяване за съжаление е широко разпространено и с много фатални последици, ако не се установи в ранен етап. Апаратура от ново поколение, радиолози и хирурзи работят за предотвратяването и лечението на този здравословен проблем. Преди всичко трябва да се знае, че профилактичните прегледи и скринингът допринасят много в полза на всяка жена. Ако обаче диагнозата е факт, се включва специализирана за целта техника, която дава прецизно изображение на изследвания участък. В зависимост от етапа на болестта, методите за лечение са различни. За съжаление в ранния си стадий, злокачествените заболявания рядко имат предупредителни индикации.

За това заболяване отново трябва да се премине през образно изследване – PET / CT – Позитрон емисионна томография (PET) и компютърна томография (CT), които помагат да се установи с точност мястото на рака, преди да бъдат направени препоръки за лечението му; сканират се нарушенията на молекулярно ниво.

На помощ на съвременната медицина се присъедини и Интраоперативната лъчетерапия (или IORT) – апарат, който фокусира радиацията върху тумора по време на операция като еднократна доза, и вече доказва ефективността си. Разликата между ИОРТ и общата радиотерапия е, че се унищожава туморното образувание, без да се увреждат здравите тъкани и органи.

Rapidarc – Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) – извършва високодозово модулирано облъчване. Уникалната способност на тази апаратура дава възможност да се направят образни изследвания с последващи облъчвания. Изследванията и манипулациите се извършват, като апаратът има двигателната способност да се завърта около пациента в зависимост от мястото и ъгъла за достигане на болното място, осигурява облъчване с по-висока интензивност и за по-кратко време.

Онкология дясно

За повече информация относно болницата, екипите и апаратурата, можете да се обадите на телефон: + 359895770869.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This